DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència legal establerta, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web https://pontsperlapau.org/, així com les xarxes socials i el lloc web associats, d’ara endavant el “lloc web”, pertanyen a l’Associació Pont per la Pau, amb domicili al Carrer Mossèn Anton 75-77, 08914 Badalona (Barcelona), d’ara endavant EL GESTOR DEL LLOC WEB, i el correu electrònic de contacte és info@pontsperlapau.org.

 

TERMES I CONDICIONS

 

ÚS I APLICACIÓ

Els presents termes i condicions s’apliquen tant per a la pàgina principal de https://pontsperlapau.org/ com per a aquelles altres que hagin estat creades per EL GESTOR DEL LLOC WEB i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

 

USUARIS

S’entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits. En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligat compliment.

 

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari desitgés contactar amb EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà enviar un

correu electrònic a l’adreça info@pontsperlapau.org.

 

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, multimèdia, fotografies, imatges,

vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben en el lloc web, entesos d’ara endavant com “els continguts”, pertanyen a EL GESTOR DEL LLOC WEB i està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent emprar-los per a:

 

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bones costums, bona fe i a l’ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral del GESTOR DEL LLOC WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

 

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL GESTOR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL GESTOR DEL LLOC WEB

És el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització del GESTOR DEL LLOC WEB. L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat del GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosament o gratuïtament, a tercers ni realitzar transformació alguna dels mateixos. En tot cas, haurà sempre de fer menció a l’autoria del GESTOR DEL LLOC WEB i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, total o parcialment, qualsevol dels continguts. No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del blog o de qualsevol part del lloc web, ni tan sols una menció a tercers.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT DEL GESTOR DEL LLOC WEB

Ha adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries en el lloc web per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o nocius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer. L’usuari haurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

 

MODIFICACIONS

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

 

ENLLAÇOS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no té control algun sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir en el lloc web, per tant no es fa responsable dels mateixos, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allí continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.

 

GARANTIA DE RESULTATS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no es farà responsable per l’èxit o fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix EL GESTOR DEL LLOC WEB. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació del que hagi après amb el material subministrat per EL GESTOR DEL LLOC WEB. Els continguts que es subministren s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB substituir cap assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins del lloc web.

 

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

L’usuari o el client podrà escriure a info@pontsperlapau.org per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

 

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURACIÓ

EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicats.

 

ACCIONS LEGALS

EL GESTOR DEL LLOC WEB pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’Espanya i en cas d’algun conflicte, les parts es sotmetran a la jurisdicció de Barcelona, Espanya, per ser el domicili del titular del lloc web.